ثبت و جستجوی رزومه

عنوان گروه : کارگاه آموزشی سواد مالی

کارگاه آموزشی سواد مالی با رویکرد استقراض و دریافت وام (سطح یک)

عنوان گروه : کارگاه آموزشی سواد مالی

کارگاه آموزشی سواد مالی با رویکرد مدیریت درآمد- کارآفرینی (سطح یک)

عنوان گروه : کارگاه آموزشی سواد مالی

کارگاه آموزشی سواد مالی با رویکرد مدیریت ریسک و اعتبار (سطح یک)

عنوان گروه : کارگاه آموزشی سواد مالی

کارگاه آموزشی سواد مالی با رویکرد برنامه ریزی و بودجه بندی (سطح یک)

عنوان گروه : کارگاه آموزشی سواد مالی

کارگاه آموزشی بهترین سال زندگی شغلی تو

عنوان گروه : کارگاه آموزشی سواد مالی

کارگاه آموزشی سواد مالی با رویکرد مدیریت پول (سطح یک)

عنوان گروه : کارگاه آموزشی سواد مالی

کارگاه آموزشی کودک و مدیریت پول، ویژه والدین (سطح یک)

عنوان گروه : کارگاه آموزشی سواد مالی

کارگاه آموزشی کودک و درآمد، ویژه والدین (سطح یک)

عنوان گروه : کارگاه آموزشی سواد مالی

کارگاه آموزشی هوشیاری مالی خانواده (سطح یک)

عنوان گروه : کارگاه آموزشی سواد مالی

کارگاه آموزشی سواد مالی ویژه نوجوانان هشتم و نهم

عنوان گروه : کارگاه آموزشی سواد مالی

کارگاه آموزشی سواد مالی ویژه نوجوانان ششم و هفتم

 
« 1 2 3 4 ... 5 12 » صفحه:

مشاوره آنلاین

با استفاده از خدمات مشاوره آنلاین مرکز آموزش توسعه توانمندی شغلی، مسیر خود را برای ارتقاء سطح سواد و دانش مالی و حسابداری هموار نمایید.
این بخش، آماده پاسخگویی به نیازهای شما کاربران گرامی، میباشد.

معرفی کتاب

آزمون استخدامی بانک ها

آزمون استخدامی بانک ها

فریبا دنیایی
 • اشتراک دانش و مهارت مالی و حسابداری
 • قرآن پژوهی مالی و حسابداری
 • شرکت دانش پژوهان مالی فرانگر
 • مرکز مشاوره الکترونیک حسابداری, مالی و سرمایه گذاری
 • توسعه توانمندی و فرصتهای شغلی مالی و حسابداری
 • انتخاب برتر محصولات, خدمات و بازار حسابداری, مالی و...
 • توسعه نگر دانش و مهارت مالی و حسابداری
 • آتیه نگر دانش و سواد مالی مدیران ارشد
 • بهینه نگر دانش و سواد مالی خانواده
 • از دوستان خود دعوت کنید با تیم همسو شوید عضو تیم متفکران شوید
  هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی