بازگشت به پورتال مرکزی
اطلاعات درخواست كار
* عنوان : * گروه شغلی :
* مدت اعتبار :
توضیحات: 

اطلاعات درخواست كننده
* نام : * نام خانوادگی :
* جنسیت : * وضعیت تاهل :
* تاریخ تولد : * وضعیت نظام وظیفه :
* تلفن تماس : موبایل :
ایمیل : حقوق پیشنهادی (ریال) :
تقاضای پرداخت حق بیمه :
رزومه :
آدرس پستی: 

مدارك تحصیلی
رشته تحصیلی : مقطع :
محل اخذ مدرك : سال اخذ مدرك :

سوابق كاری
عنوان شغل سابق : نام شرکت :
از تاریخ : تا تاریخ :
توضیح شغل سابق: 

دوره‌های تخصصی گذرانده شده
عنوان دوره : محل برگزاری دوره :
مدت دوره :
توضیح دوره: 

توانمندی‌های شخصی
سایر توانمندی‌ها: 

سایر تخصص‌ها
تخصص : سطح :
توضیح تخصص: 

شهرهای مورد نظر برای كار
استان : شهر :

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی