ثبت و جستجوی رزومه

توسعه  توانمندی و فرصت های شغلی مالی حسابداری 

                                                             ​      

job

گام اول : آشنایی با تیم متفکران نوین مالی

با تیم متفکران نوین مالی در راستای هدف و رسالت تیم مشارکت کنید و با توسعه خود و تیم در مسیر موفقیت قدم بردارید.

  

 •   اهداف و رسالت تیم
 •   مشارکت در تیم
 •   مقالات آموزشی تیم و گروه
 •   عضویت در تیم

flash

توسعه نگر

گام سوم: معرفی مهارت های عمومی و تخصصی

از طریق آشنایی با فرآیند رزومه نویسی، رزومه ی خود را ثبت نمایید و برند شخصی خود را با آموزش و توسعه تقویت کنید و در مسیر موفقیت دائماً رزومه ی خود را به روز رسانی کنید.

 

 •   رزومه نویسی
 •   ثبت رزومه
 •   برند شخصی
 •   آموزش و توسعه
 •   به روز رسانی رزومه

flash

                                                             ​      

آتیه

گام چهارم: توسعه مهارت های عمومی

برنامه ریزی و قابلیت سازی فردی: در راستای برنامه ریزی و قابلیت سازی فردی با خودشناسی و آشنایی با مدیریت شخصی و مدیریت رفتار سازمانی همواره در مسیر موفقت پیشرو باشید.

 •   مقالات خودشناسی
 •   آزمون های خودشناسی
 •   مدیریت شخصی
 •   آموزش و توسعه
 •   مدیریت رفتار سازمانی

توسعه ی مهارت های عمومی: با افزایش مهارت های عمومی از جمله مهارت های زندگی، مهارت های ICDL و زبان انگلیسی در مسیر موفقیت با سرعت قدم بردارید.

 •   مهارت های زندگی
 •   مهارت های ICDL
 •   مهارت های زبان انگلیسی

flash

بهینه

گام پنجم: توسعه مهارت های تخصصی

برای موفقیت شغلی در مالی و حسابداری با آگاهی از استانداردهای مهارت و آموزش، در راستای تقویت دانش تخصصی خود دائما آموزشو توسعه را در برنامه خود قرار دهید و بعد از گذراندن دوره های آموزشی رزومه خود را به روز رسانی کنید.

 •   استاندارد های مهارت و آموزش مالی و حسابداری
 •   دوره های آموزش علمی-تخصصی
 •   دوره های آموزشی علمی- مهارتی
 •   دوره های آموزشی علمی آکادمیک
 •   به روز رسانی رزومه

flash

top.drtaftiyan

 

 

گام آخر: جست جوی فرصت های شغلی

فرصت های شغلی مالی و حسابداری را در اینجا جستجو کنیدو با آگاهی در این راه قدم بردارید و در مسیر موفقیت، برنامه ریزی شغلی خود را مورد بررسی قرار دهید.

 

 •   فرصت های شغلی مالی و حسابداری را جستجو کنید
 •   انتخاب و ماندگاری در شغل
 •   مصاحبه ی شغلی
 •   ارتقاء، جابجایی یا ترک خدمت

 

 

مشاوره آنلاین

با استفاده از خدمات مشاوره آنلاین مرکز آموزش توسعه توانمندی شغلی، مسیر خود را برای ارتقاء سطح سواد و دانش مالی و حسابداری هموار نمایید.
این بخش، آماده پاسخگویی به نیازهای شما کاربران گرامی، میباشد.

معرفی کتاب

گنجینه معتبر آزمون استخدامی بانک ها

گنجینه معتبر آزمون استخدامی بانک ها

حدود 20 کارشناس و مدرس شبکه بانکی
 • اشتراک دانش و مهارت مالی و حسابداری
 • قرآن پژوهی مالی و حسابداری
 • شرکت دانش پژوهان مالی فرانگر
 • مرکز مشاوره الکترونیک حسابداری, مالی و سرمایه گذاری
 • توسعه توانمندی و فرصتهای شغلی مالی و حسابداری
 • انتخاب برتر محصولات, خدمات و بازار حسابداری, مالی و...
 • توسعه نگر دانش و مهارت مالی و حسابداری
 • آتیه نگر دانش و سواد مالی مدیران ارشد
 • بهینه نگر دانش و سواد مالی خانواده
 • از دوستان خود دعوت کنید با تیم همسو شوید عضو تیم متفکران شوید
  هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی