ترک خدمت به خروج دائمی فرد از سازمان اشاره دارد. منظور ما از خروج در اینجا خروج ناشی از کوچک کردن اندازه سازمان، بیماری، اخراج و بازنشستگی نیست.

بلکه خروجی است که اثری بدی بر سازمان دارد و شامل کناره‌گیری روان‌شناختی یا فیزیکی می‌شود. معمولاً خروج روان‌شناختی به خروج فیزیکی منجر می‌شود. در حالت خروج روان‌شناختی فرد به اتلاف وقت و منابع در سازمان می‌پردازد.

دو نوع ترک خدمت در سازمان‌ها وجود دارد: کارکردی  و غیر کارکردی به خروج نیروهای تنبل، کم‌کار و بدبین از سازمان اشاره دارد که برای سازمان مفید است؛ چون  میتوان آن‌ها را با افراد بهره‌ور جایگزین کرد. ولی خروج نیروهای کارآمد و کیفی برای سازمان غیر کارکردی است .


ترک خدمت می‌تواند به دوشکل صورت گیرد که یک پدیده آن به‌صورت مستقیم که در این حالت کارمند با میل و یا علیرغم میل خود محل کار خود را ترک می‌کند و دیگر حضور فیزیکی در محیط کار خود ندارد. دومین پدیده آن به‌صورت غیرمستقیم و یا ترک خدمت مجازی که در این حالت کارمند حضور دارد ولی ذهن و فکر و تخصص اش حضور ندارد و این حالت خطرناک‌ترین حالت ممکن هست.  


عوامل که مؤثر بر ترک خدمت هستند:
متغیرهای جمعیت شناختی
متغیرهای اقتصادی
متغیرهای روانی
متغیرهای اجتماعی

 

منبع:
- کتاب مدیریت رفتار سازمانی... (رفتار فردی) دکتر آرین قلی پور  
- مقاله رضایت شغلی و ترک خدمت در بین کارکنان (میترا تاجیک)
- مقاله علمی پژوهشی شناسایی و الویت بندی عوامل مؤثر بر حفظ و نگهداشت  کارکنان متخصص سازمان ساصد

 

 
 
 
 

 

ثبت نام و عضویت میز کار

لینک های مفید

 

 

 

|  
  |
دیدگاه کاربران

 

 

مشاوره آنلاین

با استفاده از خدمات مشاوره آنلاین مرکز آموزش توسعه توانمندی شغلی، مسیر خود را برای ارتقاء سطح سواد و دانش مالی و حسابداری هموار نمایید.
این بخش، آماده پاسخگویی به نیازهای شما کاربران گرامی، میباشد.

معرفی کتاب

آزمونهای مستند و جامع استخدامی

آزمونهای مستند و جامع استخدامی

محمدحسین محسنیان
 • اشتراک دانش و مهارت مالی و حسابداری
 • قرآن پژوهی مالی و حسابداری
 • شرکت دانش پژوهان مالی فرانگر
 • مرکز مشاوره الکترونیک حسابداری, مالی و سرمایه گذاری
 • توسعه توانمندی و فرصتهای شغلی مالی و حسابداری
 • انتخاب برتر محصولات, خدمات و بازار حسابداری, مالی و...
 • توسعه نگر دانش و مهارت مالی و حسابداری
 • آتیه نگر دانش و سواد مالی مدیران ارشد
 • بهینه نگر دانش و سواد مالی خانواده
 • از دوستان خود دعوت کنید با تیم همسو شوید عضو تیم متفکران شوید
  هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی