منشور راهنمای مشاوره شغلی و ثبت نام در دفتر مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی داخلی

کارجوی گرامی لطفا قبل از ثبت نام موارد ذیل را دقیقا مطالعه نمائید.

 

1- حق الزحمه کاریابی بابت ثبت نام و مشاوره شغلی به شرح ذیل می باشد:

1-1-حق الزحمه ثبت نام به همراه مشاوره شغلی در کاریابی داخلی مبلغ 30 هزار تومان (بدون احتساب ارزش افزوده) تعیین می گردد

تبصره ۱: چنانچه به همراه ثبت نام کارجو، فرآیند مشاوره شغلی انجام نشود ۵۰ درصد حق الزحمه ثبت نام و مشاوره شغلی کسر خواهد شد.

تبصره ۲: در صورت انصراف کارجو از فرآیند بکارگماری وجه پرداختی بابت ثبت نام و مشاوره شغلی به وی مسترد نمی گردد.

تبصره3: دفاتر کاریابی می توانند برای ثبت نام مجدد کارجویی که دو سال از تاریخ ثبت نام آنها گذشته و یا مقطع تحصیلی بالاتری ارائه نمایند حق الزحمه ثبت نام و مشاوره دریافت نمایند

 

2-حق الزحمه دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی بابت بکارگماری کارجو در داخل کشور برای قراردادهای یکساله و بیشتر به شرح ذیل محاسبه و تعیین می گردد.

1-2- حق الزحمه بکارگماری دفاتر کاریابی غیر دولتی داخلی که از کارجو دریافت می گردد، حداکثر ۵۰ درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در سال ۱۳۹۹ می باشد.

تبصره ۱:در صورتی که دستمزد ثابت بکار گمارده بیشتر از حداقل دستمزد اعلام شده از سوی شورای عالی کار باشد، 30 درصد تفاوت حقوق کارجو با حداقل دستمزد اعلام شده در سال ۱۳۹۹به حق الزحمه دریافتی از کارجو اضافه خواهد شد.

تبصره ۲:برای قراردادهای کمتر از یکسال، حق الزحمه به نسبت ماه های کار کرد محاسبه خواهد شد

تبصره 3:کاریابی ها حق دریافت حق الزحمه بکارگماری برای مدت اشتغال کمتر از یک ماه را ندارند.

 تبصره 4: در صورت تمدید قرارداد کار (بکار گمارده با کارفرما) تا سقف یکسال، دفاتر کاریابی می توانند نسبت به دریافت باقی مانده حق الزحمه خود از بکارگمارده اقدام نمایند.

۲ - ۲ - دفاتر کاریابی می توانند در خصوص برخی مشاغل ساختمانی و روزمزد ( ۸ درصد) دستمزد روزانه دریافتی کارجو را به عنوان حق الزحمه بکارگماری دریافت نمایند.

3-2 - دفاتر کاریابی می توانند حق الزحمه بکار گماری را تا سقف یکماه حقوق دریافتی کارجو از کارفرما دریافت نمایند.

 

۳- دفاتر کاریابی می توانند در زمان معرفی کارجو به فرصت شغلی تعیین شده، در صورت تمایل کارجو مبلغ 200 هزار تومان را على الحساب به عنوان پیش دریافت از میزان حق الزحمه بکارگماری تعیین شده دریافت نمایند.

تبصره:کاریابی موظف است در صورت عدم بکارگماری کارجو حداکثر ظرف یک هفته نسبت به بازگرداندن مبلغ دریافتی اقدام نمایند.

 

 ۴- دفاتر کاریابی با توافق با بکارگمارده می توانند حق الزحمه خود را به صورت اقساط وصول نمایند.

 

 ۵- دفاتر کاریابی می توانند به منظور وصول حق الزحمه خود در زمان معرفی به کار از جوینده کار تضمین و تأمین لازم را در قالب سفته اخذ نماید.

تبصره: میزان تضمین اخذ شده از کارجو توسط دفتر کاریابی نباید بیشتر از حداقل حقوق اعلام شده از سوی شورای عالی کار باشد.

 

 ۶- کاریابی نمی تواند مدارک هویتی جویندگان کار اعم از شناسنامه، کارت ملی ، گذرنامه، گواهینامه و ... را به عنوان تضمین اخذ نماید.

 

 ۷- با درخواست دفتر کاریابی، کارفرما می تواند در صورت رضایت کتبی کارجو، حق الزحمه بکارگماری را در قال مساعده از حقوق وی کسر و به کاریابی پرداخت نماید. در این صورت نیازی به اخذ تضمین از کارجو نمی باشد.

 

 ۸- دفاتر کاریابی موظف اند در قبال دریافت هرگونه وجه (حق الزحمه ثبت نام و بکارگماری) به کارجو رسید ارائه نمایند.

تبصره: چنانچه بر اساس تأیید مراجع ذیصلاح کارجو قبل از پایان یکسال، ترک کار نموده و یا به علت سهل انگاری ، عدم توجه به اوامر کارفرما ، قصور و ... موجبات اخراج خویش را فراهم سازد، موظف به پرداخت کل حق الزحمه برابر بندهای مرتبط مندرج در بند ۲ خواهد بود.

 

 ۹- عدم رعایت هر یک از بندهای اعلام شده، تخلف محسوب گردیده و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با همکاری انجمن صنفی کاریابی ها، موظف 0 به رسیدگی موضوع می باشد.

 

10- کلیه دفاتر کاریابی مکلف می باشند این ابلاغیه را در محل مناسب و در معرض دید عموم مراجعه کنندگان قرار دهند.

 

* جویندگان کار و کارفرمایان در صورت مشاهده عدم رعایت موارد فوق الاشاره توسط کاریابی می توانند مراتب را در اسرع وقت به اداره کل تعاون، و کار و رفاه اجتماعی استان یزد واقع در بلوار دانشجو، مجتمع ادارات، واحد مدیریت کارآفرینی و اشتغال (تلفن: ۱۹-۳۸2۶۳۷۱۰) اعلام نمایند.

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد

 

 

کارشناس پاسخگو (حیطه حسابداری و مالی): خانم میرکریم با شماره تماس 09137750798

کارشناس پاسخگو (سایر حیطه های شغلی): خانم زارع با شماره تماس 09925689877 

مشاوره آنلاین

با استفاده از خدمات مشاوره آنلاین مرکز آموزش توسعه توانمندی شغلی، مسیر خود را برای ارتقاء سطح سواد و دانش مالی و حسابداری هموار نمایید.
این بخش، آماده پاسخگویی به نیازهای شما کاربران گرامی، میباشد.

معرفی کتاب

منابع کلیدی آزمون استخدامی با پاسخ کلیدی و تشریحی قابل استفاده برای داوطلبان ...

منابع کلیدی آزمون استخدامی با پاسخ کلیدی و تشریحی قابل استفاده برای داوطلبان ...

خدیجه پور معین
 • اشتراک دانش و مهارت مالی و حسابداری
 • قرآن پژوهی مالی و حسابداری
 • شرکت دانش پژوهان مالی فرانگر
 • مرکز مشاوره الکترونیک حسابداری, مالی و سرمایه گذاری
 • توسعه توانمندی و فرصتهای شغلی مالی و حسابداری
 • انتخاب برتر محصولات, خدمات و بازار حسابداری, مالی و...
 • توسعه نگر دانش و مهارت مالی و حسابداری
 • آتیه نگر دانش و سواد مالی مدیران ارشد
 • بهینه نگر دانش و سواد مالی خانواده
 • از دوستان خود دعوت کنید با تیم همسو شوید عضو تیم متفکران شوید
  هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی