بازگشت به پورتال مرکزی
اطلاعات درخواست كارمند
* عنوان : * گروه شغلی :
* مدت اعتبار : منبع :
لینک منبع :
توضیحات: 

اطلاعات درخواست كننده
*نام شرکت : *زمینه فعالیت :
*تلفن تماس : موبایل مسئول كارگزاری :
ایمیل : وب سایت :
*آدرس پستی: 

مشخصات مورد نیاز
*جنسیت : *وضعیت تاهل :
*تعداد كارمند : *وضعیت نظام وظیفه :
بیمه تامین اجتماعی : حقوق پیشنهادی (ریال) :
نوع قرارداد

شهرهای مورد نظر برای كار
استان : شهر :

توانمندی‌های شخصیی مورد نیاز
سایر توانمندی‌ها: 

سایر تخصص‌های مورد نیاز
تخصص : سطح :
توضیح تخصص: 

 

ثبت آگهی استخدام توسط کارفرما :

هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی