حسابداری و نهادهای حرفه ای مربوط در ایران

حسابداری و نهادهای حرفه ای مربوط در ایران

در این مقاله با اشاره سیر تاریخی حسابداری در ایران، با توجه به مدارک باستانی به دست آمده و همچنین مروری بر تاریخچه آن در دوره معاصر سعی شده است تا مراجع حرفه ای که در زمینه حسابداری و حسابرسی فعالیت می کنند به طور کلی و جامع معرفی گردند.

آیین اخلاق و رفتار حرفه ای مشاوران رسمی مالیاتی ایران

آیین اخلاق و رفتار حرفه ای مشاوران رسمی مالیاتی ایران

آیین اخلاق و رفتار هر حرفه بیانگر اصول و ارزش های پایدار و محوری اعضا در ارتباط با جامعه و گروه های ذیحق و ذینفع در آن حرفه است. هدف آن حفظ حقوق و حفاظت و دفاع از جامعه و گروه های مذکور، در برابر ضرر و زیان های احتمالی ناشی از عملکرد آن حرفه است.

عضویت در جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران

عضویت در جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران

هیأت تشخیص صلاحیت مشاوران رسمی مالیاتی ایران به استناد ماده (27) اساسنامه موضوع مصوبه شماره 12062/ت42939 هـ مورخه 28/01/1392 هیئت محترم وزیران، مسئول برگزاری آزمون ورودی انتخاب اعضاء جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران می باشد.

انجمن حسابدارن خبره ایران

انجمن حسابدارن خبره ایران

انجمن حسابداران خبره ایران نخستین انجمن حرفه ای حسابداری ایران است. مجمع عمومی اعضای موسس انجمن با حضور آقایان محمدمهدی سمیعی، حسن سجادی نژاد، ابراهیم بهمئی، حسین بگلری، منوچهر ملکیان، هوشنگ قزوینی، محمدحسن ابریشمی، بهرام فتحعلی، احمد فاطمی، شاهرخ بهنام، احمد زینی، داود خمارلو، بهروز عراقی، طغرل آذر، عظیم عظیمی،

انجمن حسابداری ایران

انجمن حسابداری ایران

اهداف انجمن

انجمن حسابداری ایران با هدف گسترش، پیشبرد و ارتقای دانش و پژوهش حسابداری و توسعه کمی و کیفی دانش آموختگان، استادان و نیرو های متخصص و حرفه ای حسابداری و بهبود امور آموزشی، پژوهشی و تخصصی حسابداری در سال 1376 تاسیس شد و فعالیت های خود را ازپاییز سال 1382 آغاز کرد.

انجمن حسابداری مدیریت ایران

انجمن حسابداری مدیریت ایران

این انجمن، به عنوان انجمن تخصصی در حوزه حسابداری مدیریت، اهداف متعددی از قبیل گسترش، پیشبرد، ارتقای علمی و توسعه کیفی متخصصین و همچنین بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی دراین زمینه را با بهره گیری از توان و قابلیت دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های حسابداری، مالی، حسابرسی، مدیریت، اقتصاد، ریاضیات کاربردی تحقیق در عملیات، فناوری اطلاعات، روانشناسی و علوم رفتاری و رشته های وابسته به عنوان واجدین شرایط عضویت، در دستور کار خود قرار داده است.

جامعه حسابدارن رسمی ایران

جامعه حسابدارن رسمی ایران

تاریخچه و ماموریت 

 جامعه حسابداران رسمی ایران به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی، همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذی حق و ذی نفع بر اساس لایحه مصوب 1372/10/21 و اصلاحیه مورخ 17/11/1372 مجلس شورای اسلامی (قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابدارن ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی) رسمیت یافته و از نیمه دوم سال 1380 فعالیت خود را آغاز کرده است.

انجمن مدیریت ایران

انجمن مدیریت ایران

با هدف ترویج اصول مدیریت و آموزش روشهای صحیح آن وپژوهش و بررسی و اظهار نظر در مسائل و کاربردهای مدیریت و اشاعه آن همکاری و همگامی با سایر مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی در ایران و زیر کشور ها و ...تشکیل شده است.

انجمن علوم مدیریت ایران

انجمن علوم مدیریت ایران

نام کامل این مؤسسه، انجمن علوم مدیریت ایران است و با هدف گسترش و پیشبرد دانش مدیریت و توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در رشته مدیریت و شعب وابسته تشکیل شد. انجمن، مؤسسه ای غیر انتفاعی است و در زمینه های علمی و پژوهشی فعالیت می کند.

انجمن حسابرسان داخلی ایران

انجمن حسابرسان داخلی ایران

انجمن حسابرسان داخلی ایران به منظور ساماندهی لازم جهت تبیین مناسب تر نقش حسابرسی داخلی با هدف ارزش آفرینی و افزایش قابلیت اتکاء و اعتماد به صورتهای مالی و گزارش های مالی و غیر مالی واحدهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی در بخش های خصوصی، دولتی، تعاونی و بانک ها و در جهت شفافیت هر چه بیشتر اطلاعات مالی در سطح کشور، بر پایه اهداف زیر تشکیل شده است.

مشاوره آنلاین

با استفاده از خدمات مشاوره آنلاین مرکز آموزش توسعه توانمندی شغلی، مسیر خود را برای ارتقاء سطح سواد و دانش مالی و حسابداری هموار نمایید.
این بخش، آماده پاسخگویی به نیازهای شما کاربران گرامی، میباشد.

معرفی کتاب

20 آزمون عمومی استخدامی

20 آزمون عمومی استخدامی

گروه مولفین
 • اشتراک دانش و مهارت مالی و حسابداری
 • قرآن پژوهی مالی و حسابداری
 • شرکت دانش پژوهان مالی فرانگر
 • مرکز مشاوره الکترونیک حسابداری, مالی و سرمایه گذاری
 • توسعه توانمندی و فرصتهای شغلی مالی و حسابداری
 • انتخاب برتر محصولات, خدمات و بازار حسابداری, مالی و...
 • توسعه نگر دانش و مهارت مالی و حسابداری
 • آتیه نگر دانش و سواد مالی مدیران ارشد
 • بهینه نگر دانش و سواد مالی خانواده
 • از دوستان خود دعوت کنید با تیم همسو شوید عضو تیم متفکران شوید
  هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی