آزمون شخصیت شناسی MBTI

آزمون شخصیت شناسی MBTI

یکی از معتبرترین، مطمئن ترین و درست ترین تست خودشناسی و تست شخصیت شناسی در دنیا، تست شخصیت شناسی MBTI است. البته این تست همانند سایر تست های روانشناسی تنها یک ابزار است که در بهترین و استانداردترین حالت باید در کنار یک متخصص و مشاور مورد استفاده قرار گیرد تا بتوانید به درست ترین و معتبرترین نتیجه دست یابید.

برنامه ریزی توسعه فردی

برنامه ریزی توسعه فردی

در این مقاله ابتدا برنامه توسعه فردی(IDP)   تعریف شده و سپس  گام‌های لازم برای تدوین و تنظیم آن ارائه می شود.

توسعه فردی؛ من چه کسی هستم و چه کسی باید باشم؟

توسعه فردی؛ من چه کسی هستم و چه کسی باید باشم؟

در مقاله قبل تحت عنوان " برنامه ریزی توسعه فردی" با انواع تعاریف برنامه توسعه فردی آشنا شدیم در این مقاله به بررسی اولین مرحله طراحی برنامه توسعه فردی می پردازیم. ما با شناخت و ارزیابی تحولات و پیش‌بینی آینده، تصویری مطلوب(آنچه باید باشد/ آنچه باید باشیم) را تعیین و طراحی می کنیم.

توسعه فردی؛ نقاط قوت و ضعف من

توسعه فردی؛ نقاط قوت و ضعف من

در مقاله " توسعه فردی؛ من چه کسی هستم و چه کسی باید باشم؟" ما با شناخت و ارزیابی تحولات و پیش‌بینی آینده، تصویری مطلوب(آنچه باید باشد/ آنچه باید باشیم) را تعیین و طراحی کرده‌ایم. در گام دوم باید موقعیت امروز خود را دقیق‌تر بشناسیم (آنچه هستیم).

توسعه فردی؛ خود ارزیابی و خودشناسی

توسعه فردی؛ خود ارزیابی و خودشناسی

در مقالات قبلی توسعه فردی، اهمیت یادگیری، برنامه ریزی توسعه فردی و مراحل آن را بیان کردیم و دانستیم که یکی از مقدمات ضروری برای تدوین یک برنامه توسعه شخصی این است که دقیقا بفهمیم و بدانیم که در حال حاضر دارای چه ویژگی‌ها، مهارت‌ها، قوت‌ها و ضعف‌هایی هستیم.

 توسعه فردی؛ اهمیت بازخورد

توسعه فردی؛ اهمیت بازخورد

چرا بازخورد دادن و بازخورد گرفتن مهم و مفید است؟  درمقالات قبلی خواندیم که همه انسان‌ها نقاط کور دارند، یعنی برخی از ویژگی‌ها، مهارت‌ها، رفتارها، قوت‌ها و ضعف‌های خود را نمی‌بینند و نمی‌شناسند و شاید حتی از آنها ارزیابی و شناخت نادرست یا معکوسی دارند.

توسعه فردی؛ بازخورد سازنده

توسعه فردی؛ بازخورد سازنده

در مقاله قبل تحت عنوان " توسعه فردی؛ اهمیت بازخورد" با ارائه پنجره جو-هری به بررسی ویژگی‌ها، مهارت‌ها، رفتارها، قوت‌ها و ضعف‌ها و به عبارت دیگر نقاط کور هر شخص پرداختیم.

توسعه فردی؛ مقایسه وضع موجود و وضع مطلوب

توسعه فردی؛ مقایسه وضع موجود و وضع مطلوب

در مقالات قبلی دو مرحله طراحی برنامه توسعه فردی را تحت عنوان " توسعه فردی –  من چه کسی هستم و چه کسی باید باشم؟" و" توسعه فردی – نقاط قوت و ضعف من" مورد بررسی قرار دایم. در این مقاله مرحله سوم را بیان می کنیم.

توسعه فردی؛ هدفگذاری برای آموزش و توسعه قابلیت‌ها

توسعه فردی؛ هدفگذاری برای آموزش و توسعه قابلیت‌ها

در این مرحله ، تصویر حاصل از گام سوم را که در مقاله " توسعه فردی - مقایسه وضع موجود و وضع مطلوب" بیان کردیم مبنا قرار می‌دهیم و با توجه به ضعف‌ها و کمبودهایی که در دانش، مهارت‌ها و رفتارهایمان داریم، تعدادی هدف دارای اولویت را انتخاب می‌کنیم تا در دوره زمانی مورد نظر(مثلا تا پایان سال جاری) آنها را برطرف کرده و بهبود دهیم.

توسعه فردی؛ روش‌های متنوع آموزش و پرورش مهارت‌ها و قابلیت‌ها

توسعه فردی؛ روش‌های متنوع آموزش و پرورش مهارت‌ها و قابلیت‌ها

با در نظر گرفتن مقاله قبل تحت عنوان " توسعه فردی؛ هدفگذاری برای آموزش و توسعه قابلیت‌ها"  و این که روش‌های آموزش و توسعه قابلیت‌ها و مهارتها بسیار متنوع شده و دیگر محدود به کلاس نیست، به همین دلیل لازم است(بهتر است) که 

1 2 صفحه:

مشاوره آنلاین

با استفاده از خدمات مشاوره آنلاین مرکز آموزش توسعه توانمندی شغلی، مسیر خود را برای ارتقاء سطح سواد و دانش مالی و حسابداری هموار نمایید.
این بخش، آماده پاسخگویی به نیازهای شما کاربران گرامی، میباشد.

معرفی کتاب

20 آزمون عمومی استخدامی

20 آزمون عمومی استخدامی

گروه مولفین
 • اشتراک دانش و مهارت مالی و حسابداری
 • قرآن پژوهی مالی و حسابداری
 • شرکت دانش پژوهان مالی فرانگر
 • مرکز مشاوره الکترونیک حسابداری, مالی و سرمایه گذاری
 • توسعه توانمندی و فرصتهای شغلی مالی و حسابداری
 • انتخاب برتر محصولات, خدمات و بازار حسابداری, مالی و...
 • توسعه نگر دانش و مهارت مالی و حسابداری
 • آتیه نگر دانش و سواد مالی مدیران ارشد
 • بهینه نگر دانش و سواد مالی خانواده
 • از دوستان خود دعوت کنید با تیم همسو شوید عضو تیم متفکران شوید
  هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی