استانداردهای شایستگی شغلی حسابداری فروش

استانداردهای شایستگی شغلی حسابداری فروش

در زبان تجارت، خرید و فروش کالا به داد و ستد گفته می شود که در آن عین مالکیت کالایی از طرف فروشنده به خریدار منتقل و قیمت آن به صورت پول نقد یا تعهد پرداخت پول در موعد معین، یا انتقال مال یا انجام دادن خدمتی از طرف خریدار به فروشنده تادیه (پرداخت) شود.

توانایی شماره 1: ثبت و صدور فاکتور فروش

توانایی شماره 1: ثبت و صدور فاکتور فروش

بر اساس استاندارد شایستگی شغلی، حسابدار فروش باید توانایی ثبت و صدور فاکتور فروش بصورت کامل داشته باشد.

توانایی شماره 2: ثبت و صدور اسناد حسابداری فروش

توانایی شماره 2: ثبت و صدور اسناد حسابداری فروش

  بر اساس استاندارد شایستگی شغلی، حسابدار فروش باید توانایی ثبت و صدوراسناد فروش بصورت کامل داشته  باشد.

توانایی شماره 3: کنترل تراز مشتریان

توانایی شماره 3: کنترل تراز مشتریان

بر اساس استاندارد شایستگی شغلی، حسابدارفروش باید توانایی  کنترل تراز مشتریان راداشته باشد.

توانایی شماره 4: انجام پیگیری لازم جهت وصول مطالبات مشتریان

توانایی شماره 4: انجام پیگیری لازم جهت وصول مطالبات مشتریان

بر اساس استاندارد شایستگی شغلی، حسابدارفروش باید توانایی انجام پیگیری لازم جهت وصول مطالبات مشتریان راداشته باشد

توانایی شماره 5: کنترل اسناد مالی جهت رفع مغایرت ها

توانایی شماره 5: کنترل اسناد مالی جهت رفع مغایرت ها


بر اساس استاندارد شایستگی شغلی، حسابدارفروش باید توانایی  کنترل اسناد مالی جهت رفع مغایرت ها راداشته باشد

 

توانایی شماره 6: بایگانی و نگهداری اسناد حسابداری فروش

توانایی شماره 6: بایگانی و نگهداری اسناد حسابداری فروش

بر اساس استاندارد شایستگی شغلی، حسابدارفروش باید توانایی  بایگانی و نگهداری اسناد حسابداری فروش راداشته باشد

توانایی شماره 7: تهیه گزارشات مالی مورد نیاز

توانایی شماره 7: تهیه گزارشات مالی مورد نیاز

بر اساس استاندارد شایستگی شغلی، حسابدارفروش باید توانایی  تهیه گزارشات مالی مورد نیازراداشته باشد.

مشاوره آنلاین

با استفاده از خدمات مشاوره آنلاین مرکز آموزش توسعه توانمندی شغلی، مسیر خود را برای ارتقاء سطح سواد و دانش مالی و حسابداری هموار نمایید.
این بخش، آماده پاسخگویی به نیازهای شما کاربران گرامی، میباشد.

معرفی کتاب

آزمون استخدامی: سنجش و ارزیابی مهارت ها و توانایی های شغلی

آزمون استخدامی: سنجش و ارزیابی مهارت ها و توانایی های شغلی

بهروز پرتو
 • اشتراک دانش و مهارت مالی و حسابداری
 • قرآن پژوهی مالی و حسابداری
 • شرکت دانش پژوهان مالی فرانگر
 • مرکز مشاوره الکترونیک حسابداری, مالی و سرمایه گذاری
 • توسعه توانمندی و فرصتهای شغلی مالی و حسابداری
 • انتخاب برتر محصولات, خدمات و بازار حسابداری, مالی و...
 • توسعه نگر دانش و مهارت مالی و حسابداری
 • آتیه نگر دانش و سواد مالی مدیران ارشد
 • بهینه نگر دانش و سواد مالی خانواده
 • از دوستان خود دعوت کنید با تیم همسو شوید عضو تیم متفکران شوید
  هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی