بازگشت به پورتال مرکزی

آسیب شناسی آموزش و یادگیری زبان درکشور;  هنر یادگیری

آسیب شناسی آموزش و یادگیری زبان درکشور; هنر یادگیری

بیشتر استادان زبان به زبان به چشم یک درس نگاه می کنند. همین امر ما را بر آن داشت تا چالش دهم را به این موضوع اختصاص دهیم که زبان یک علم، و روش به کارگیری آن یک هنر است. در واقع، اگر ما یادگیری زبان انگلیسی را با یادگیری درس هایی چون ریاضی و فیزیک مقایسه کنیم، دست به کاری بس اشتباه زده ایم.

آسیب شناسی آموزش و یادگیری زبان درکشور;  خصوصیات زبان آموز

آسیب شناسی آموزش و یادگیری زبان درکشور; خصوصیات زبان آموز

چالش دیگری از آسیب شناسی آموزش زبان در کشورمان، نبود تعریفی جامع از زبان آموز در فرهنگ ماست. به عبارت دیگر، زبان آموزان معنی زبان آموز بودن و وظایف زبان آموز را به درستی درک نکرده اند. برای مثال، اکثر آنان با الفبای آوانگاری آشنایی ندارند و در نتیجه، نمی توانند درستی یا نادرستی تلفظ یک واژه انگلیسی را در فرهنگ لغت مربوطه بررسی کنند. 

آسیب شناسی آموزش و یادگیری زبان درکشور;  مکالمه و دستور زبان انگلیسی

آسیب شناسی آموزش و یادگیری زبان درکشور; مکالمه و دستور زبان انگلیسی

یکی از مشکلات آموزش زبان انگلیسی جداسازی دو مقوله مکالمه زبان انگلیسی و گرامر زبان انگلیسی در فرایندآموزش زبان انگلیسی است. متأسفانه با وجود اهمیت فراوانی که در نظام آموزشی زبان انگلیسی در کشورمان همواره این موضوع را بیان کرده اند که اگر یک زبان آموز بخواهد زبان انگلیسی بیاموزد، حتما با دو گزینه متفاوت رو به روست: مکالمه زبان انگلیسی و گرامر زبان انگلیسی. 

آسیب شناسی آموزش و یادگیری زبان درکشور; روش های آموزش

آسیب شناسی آموزش و یادگیری زبان درکشور; روش های آموزش

این سؤال که چه روشی برای آموزش زبان مناسب است، سؤال درستی نیست؛ چراکه هر روش در جایگاه خود تأثیرات مثبتی دارد. حال با طرح این مسئله، به ششمین چالشآموزش زبان در کشورمان، که مسئله روش ها و شیوه های آموزش زبان است، نگاهی اجمالی می اندازیم.

آسیب شناسی آموزش و یادگیری زبان درکشور;  نگاه آزمون گرایانه

آسیب شناسی آموزش و یادگیری زبان درکشور; نگاه آزمون گرایانه

از مشکل آموزش زبان انگلیسی، وجود نگاه آزمون گرایانه به بحث آموزش زبان انگلیسی در کشور است. نقش کلیدی زبان، برقراری ارتباط بین اعضای یک جامعه است: خواه این جامعه محدود به یک کشور باشد خواه با دیدی کلی گرایانه، یک جامعه جهانی را در بر گیرد. . زبان، زادگاه هویت و نهادهای اجتماعی است خواه این جامعه محدود به یک کشور باشد خواه با دیدی کلی گرایانه، یک جامعه جهانی را در برگیرد. 

آسیب شناسی آموزش و یادگیری زبان درکشور; خطای راهبردی، مهارت های جانبی

آسیب شناسی آموزش و یادگیری زبان درکشور; خطای راهبردی، مهارت های جانبی

در ارتباط با  مشکلات آموزش زبان انگلیسی، مسئله ای مهمی وجود دارد که می توان آن را «خطای راهبردی» نامید. منظور از خطای راهبردی شروع آموزش یک زبان خارجی با رسم الخط آن زبان است. در سال های اخیر که هم مسئولان و هم والدین نگاهی جدی تر به آموزش زبان انگلیسی داشته اند، شاهد تأثیرات منفی تکیه بر رسم الخط در یادگیری زبان بوده ایم.

آسیب شناسی آموزش و یادگیری زبان درکشور;  نیازسنجی زبان آموز

آسیب شناسی آموزش و یادگیری زبان درکشور; نیازسنجی زبان آموز

آسیب شناسی آموزش زبان انگلیسی اهمیت دارد، مسئله نیاز سنجی زبان آموز است که در طراحی و تدوین مطالب آموزشی زبان انگلیسی، در کشورمان آن طور که باید و شاید مورد توجه قرار نمی گیرد. در واقع، پیش از شروع یک دوره آموزشی، کارشناسان آموزش می بایست نیاز اصلی زبان آموز را شناسایی و دوره آموزشی را بر اساس نیاز سنجی صورت گرفته طراحی کنند.

 

چرا باید زبان انگلیسی را یاد بگیریم؟

چرا باید زبان انگلیسی را یاد بگیریم؟

یادگیری زبان انگلیسی می­تواند یکی از مهمترین گام ها در ارتقای کیفیت زندگی باشد چرا که با گذشت زمان به دلیل گسترش سرعت فرهنگ، شیوه ی زندگی و توسه اقتصادی و قدرت نظامی بریتانیا زبان  انگلیسی به دلیل محبوبیت و سهولت استفاده، به عنوان زبان بین المللی انتخاب شده است.

آسیب شناسی آموزش و یادگیری زبان درکشور; جنبه روانی، به کارگیری زبان انگلیسی

آسیب شناسی آموزش و یادگیری زبان درکشور; جنبه روانی، به کارگیری زبان انگلیسی

در واقع، از اولین مشکل آموزش زبان انگلیسی جنبه روانی زبان آموز است. در این میان، نظریه های روان شناختی کشورهای دیگر و از جمله کشورهای غربی با فرهنگ زبان آموزان کشور ما تطابق ندارد و هیچ جای شگفتی نیست که با به گارگیری این گونه نظریه ها در آموزش زبان انگلیسی، نتیجه دلخواه را به دست نیاوریم . 

آسیب شناسی آموزش و یادگیری زبان درکشور

آسیب شناسی آموزش و یادگیری زبان درکشور

انسان در هیچ دوره‌ای این با این مقدار حجم انبوهی از داده‌ها و اطلاعات مواجه نبوده است.سرگردانی بشر امروز، انتخابی مناسب از بین همه امکاناتی است که عمر کوتاهش را بر نمی‌تابد و این سرگردانی، در انتخاب شیوه ای مناسب برای آموختن یک زبان بین المللی با گستره تولید جهانی، صد چندان شده است. 

« 1 2 3 4 ... 5 73 » صفحه:
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی