بازگشت به پورتال مرکزی

درباره ی disc

بقراط بزرگترین حکیم یونانی، رفتار انسانها را در ۴۰۰ سال پیش از میلاد مورد بررسی قرار داد. او متوجه شد که ما انسانها در رفتارهای خود تشابهات و تفاوتهایی را نشان می دهیم. وی رفتار افراد را به چهار دسته صفراوی، دموی، بلغمی و سوداوی تقسیم کرده بود. بر اساس مشاهدات وی ما انسانها یکسان هستیم، با این وجود هر یک منحصر به فرد می باشیم.

الگوی رفتاری نزدیک به هم

بُعدهای رفتاری : نا مشخص 
توجه : الگوی نزدیک به هم و فشرده ممکن است نشاندهنده این باشد که شخص از نحوه پاسخدهی و انتخاب گزینه ها مطمئن نبوده یا فاقد تمرکز لازم در زمان پاسخدهی بوده باشد.

الگوی رفتاری متخصص

فرد با الگوی رفتاری متخصص دارای بُعد رفتاری خالص S است. بُعد رفتاری خالص به این معنی است که فرد با این الگو چندان تاثیری از سایر بُعدهای رفتاری نمی گیرد. 

الگوی رفتاری ارتقاء دهنده

فرد با الگوی رفتاری ارتقاء دهنده دارای بُعد رفتاری خالص I است. بُعد رفتاری خالص به این معنی است که فرد با این الگو چندان تاثیری از سایر بُعدهای رفتاری نمی گیرد. 

الگوی رفتاری نتیجه گرا

فرد با الگوی رفتاری نتیجه گرا به دنبال رسیدن به نتایج است. او برای استقلال ارزش قائل بوده و اعتماد به نفس زیادی از خود نشان می دهد که ممکن است باعث شود متکبر به نظر آید. اهل رقابت بوده و به وظایف دشوار و سمتها و موقعیتهای بالا علاقه مند است. او دارای حس خودبینی است و زمانی که مسئولیتهای خود را به انجام می رساند

الگوی رفتاری متبحر

فرد با الگوی رفتاری متبحر از اینکه عضوی از یک تیم باشد و به موفقیت دیگران کمک کند لذت می برد. او ترجیح می دهد به جای رهبر بودن، نقش حمایتگر داشته باشد.

الگوی رفتای کمال گرا

شعار فرد کمال گرا این است: "اگر نمی تواند درست انجام شود، پس اصلا چرا باید انجام شود." 

فرد با الگوی رفتاری کمال گرا همیشه دنبال حفظ استانداردها، اصول، وظیفه شناسی و کیفیت است و در صورتی که در جایگاه درستی قرار گیرد، می تواند عملکرد شایسته ای برای سازمان داشته باشد. 

الگوی رفتاری متقاعد کننده

فرد با الگوی رفتاری متقاعد کننده عاشق کار کردن با دیگران و در میان دیگران، برای رسیدن به اهداف خود است. او به دلیل داشتن شخصیت اجتماعی و مجاب کننده، به راحتی حمایت و احترام دیگران را به خود جلب می کند

الگوی رفتاری متفکر هدفمند

فرد با الگوی رفتاری متفکر هدفمند دارای بُعد رفتاری خالص C است. بُعد رفتاری خالص به این معنی است که فرد با این الگو چندان تاثیری از سایر بُعدهای رفتاری نمی گیرد. 

الگوی رفتاری جستجو گر

فرد با الگوی رفتاری جستجوگر دارای عزمی راسخ برای رسیدن به اهداف و به نتیجه رساندن کارهاست. او دید روشنی از اهداف خود دارد، آهسته و پیوسته هدف مشخص خود را دنبال کرده و با یک نقشه دقیق و عملکرد منظم به آن دست می یابد. 

« 1 2 3 4 ... 5 45 » صفحه:
هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی