ثبت و جستجوی رزومه

معمولاً صفحه اول سندھا، جلد رویی به حساب می آید و نیازی به شماره ندارد.

 

 

 

برای حذف شماره ازصفحه اول به تبpagelayoutرفته وروی دکمه کوچکی که درگوشه بخشpagesetupقرارداردکلیک کنید.

 

 

در کادرpagesetupبه تبlayoutبرویدوگزینهdifferentfirstpageرافعال کنید.خواهیددیدکه شماره صفحه اول حذف شده است.

را فعال کنید، می توانید برای صفحات فرد و زوج، دو نوع محل برای شماره گذاری و Different odd and even اگر گزینه تعیین کنید. (اگر به کتاب ھا دقت کنید، صفحات زوج با فرد فرق می کنند. مثلاً در footer یا header یا در کل، دو نوع صفحات فرد، شماره در سمت راست صفحه و در صفحات زوج، شماره در سمت چپ صفحه است)
بعد از انتخاب گزینه بالا، در صفحه شماره ٢ محل عدد را بعد از دابل کلیک روی آن، تغییر دھید و ھمینطور در صفحه شماره ٣ یا ١ محل را به حالت دلخواه تغییر دھید تا در کل صفحات ھمانطور اعمال شود.

 
 
|  
  |
دیدگاه کاربران

مشاوره آنلاین

با استفاده از خدمات مشاوره آنلاین مرکز آموزش توسعه توانمندی شغلی، مسیر خود را برای ارتقاء سطح سواد و دانش مالی و حسابداری هموار نمایید.
این بخش، آماده پاسخگویی به نیازهای شما کاربران گرامی، میباشد.

معرفی کتاب

آزمون استخدامی بانک ها

آزمون استخدامی بانک ها

فریبا دنیایی
 • اشتراک دانش و مهارت مالی و حسابداری
 • قرآن پژوهی مالی و حسابداری
 • شرکت دانش پژوهان مالی فرانگر
 • مرکز مشاوره الکترونیک حسابداری, مالی و سرمایه گذاری
 • توسعه توانمندی و فرصتهای شغلی مالی و حسابداری
 • انتخاب برتر محصولات, خدمات و بازار حسابداری, مالی و...
 • توسعه نگر دانش و مهارت مالی و حسابداری
 • آتیه نگر دانش و سواد مالی مدیران ارشد
 • بهینه نگر دانش و سواد مالی خانواده
 • از دوستان خود دعوت کنید با تیم همسو شوید عضو تیم متفکران شوید
  هدیه مالی تیم متفکران نوین مالی در شبکه اجتماعی